www.magicjozo.com

ponedjeljak, 3. prosinca 2007.

Legenda o Vili Čarobnici !Nekoć davno na ovom mjestu bile su vile. Plesale kolo i pjevale, naravno, samo noću kad ih nitko ne vidi. Jedne noći prolazio je mladić, najljepši u ovom kraju, čuo je milozvučnu pjesmu i išao prema njoj vidjeti tko to tako lijepo pjeva. Kad je prišao bliže vidio je 10 djevojaka, sve ljepša jedna od druge. Sve su bile odjevene u duge, bijele haljine. Skrio se iza drveta i uživao u pjesmi i plesu vila. Jedna od njih ga je primijetila, izašla iz kola i krenula prema njemu. Htio je pobjeći, ali nije se mogao pomaknuti od njezine ljepote. Prišla mu je i rekla:
- Ti si najljepši mladić kojega sam vidjela!
Uvela ga je u kolo i on je zaplesao s vilama. Nisu stajale sve do pred zoru kada je po njih došao vilenjak da ih odvede u Vilin dvor. Mladić je pobjegao. Tako je svaku noć dolazio i plesao s vilama. Mladić i vila su se zaljubili.
Jednu noć vilenjak je došao ranije po njih i vidio mladića. Sav ljut htio ga pretvoriti u kamen, ali vila koja se zaljubila u njega stala je između vilenjaka i mladića. Rekla je vilenjaku kako je zaljubljena u njega i da ga poštedi svoga gnjeva, ali on se naljutio i rekao da će ih oboje pretvoriti u kamen. Vila i mladić su se zagrlili i zaplakali.
Vilenjak je vilu skamenio te je iz ravne slavonske zemlje izašlo kamenje oko nje i okovalo je, a mladića pretvorio u prašinu koju će vjetar nositi i nikada neće prestati.
Kamena vila svake zore plače za izgubljenom ljubavlju te je tijekom godina svojim suzama napravila zdenac i nada se da će joj jednog dana vjetar vratiti mladića. Svojom čarolijom, uspijeva ga svake noći dozvati i čuti njegovu pjesmu. Zbog toga su je u ovim krajevima i nazvali Vila Čarobnica. A, da sve ovo nije samo tek puka legenda svjedoči ovaj kip.

Okamenjena vila kao i natpis ovakvoga sadržaja nalaze se u dvorištu "Vile Magic"!

Po Vili Čarobnici je Magic Academy dobila ime "Vila Magic"!!!


"Saznaj više!"